Sigurno na moru!

Bilo da ste ponosni vlasnik male brodice ili velike jahte, svaka Vam plovidba zasigurno predstavlja neizmjeran užitak.

Svatko tko plovi morem, bilo iz razonode ili sporta, bilo profesionalno, zna sve čari mora i plovidbe. Međutim, isto tako zna i promjenjivu ćud mora, kao i opasnosti kojima su u jednom trenu izložene bilo same brodice ili jahte, bilo ljudi koji se njima prevoze.

Obvezno osiguranje vlasnika, korisnika brodice na motorni pogon, jahte od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama

Zakonska je obveza vlasnika brodice na motorni pogon, snage porivnih strojeva veće od 15kW koja po propisima o registraciji mora biti upisana u očevidnik brodica , osigurati svoju odgovornost za štete učinjene trećim osobama. Pokriće se pruža za štete nanesene trećim osobama (tjelesne ozljede, oštećenja zdravlja ili smrt neke osobe) odnosno isključivo nematerijalne štete.

Obvezno osiguranje putnika u javnom prijevozu od posljedica nesretnog slučaja

Vlasnici plovila registriranih za gospodarsku djelatnost prijevoza putnika dužni su za registrirani broj putnika ugovoriti pokriće obvezne nezgode s minimalnim zakonski propisanim limitom od 40.000 kn za smrt / 80.000 kn za trajni invaliditet po putniku.

Odaberite osiguranje za svoju brodicu ili jahtu koje vam najviše odgovara i postignite najbolju kombinaciju visine premije osiguranja i pokrivenih rizika.

Kasko osiguranjem brodica, jahti i brodova pruža se osiguranje trupa i stroja plovila za štete koje mogu nastati uslijed sljedećih nabrojenih rizika:

Plovidbena nezgoda kao što su:

 • Sudar, udar, nasukanje, potonuće i drugi izvanredni vanjski događaj koji je u vezi s plovidbom
 • Udar groma
 • Elementarna nepogoda, uključivo plimni val
 • Potres, požar, eksplozija na plovilu ili izvan njega
 • Udar kopnenog prijevoznog sredstva
 • Posljedica skrivene mane i zamora materijala na trupu i/ili stroju
 • Lom jarbola
 • Krađe ili otimačine cijelog plovila
 • Neovlaštene posluge plovilom
 • Provalna krađa u zatvoreni i zaključani prostor u plovilu
 • Štetni postupci trećih osoba iz obijesti, ili štete uzrokovane namjerom i nepažnjom trećih osoba
 • Nepažnja brodopopravljača

Također je moguće zaključiti i dodatna osiguranja uz osnovno kasko osiguranje plovila.

Više o osiguranju plovila saznajte ovdje.