Obvezno osiguranje vlasnika, korisnika brodice na motorni pogon, jahte od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama

Zakonska je obveza vlasnika brodice na motorni pogon, snage porivnih strojeva veće od 15kW koja po propisima o registraciji mora biti upisana u očevidnik brodica , osigurati svoju odgovornost za štete učinjene trećim osobama. Pokriće se pruža za štete nanesene trećim osobama (tjelesne ozljede, oštećenja zdravlja ili smrt neke osobe) odnosno isključivo nematerijalne štete.

Obvezno osiguranje putnika u javnom prijevozu od posljedica nesretnog slučaja

Vlasnici plovila registriranih za gospodarsku djelatnost prijevoza putnika dužni su za registrirani broj putnika ugovoriti pokriće obvezne nezgode s minimalnim zakonski propisanim limitom od 40.000 kn za smrt / 80.000 kn za trajni invaliditet po putniku.

Odaberite osiguranje za svoju brodicu ili jahtu koje vam najviše odgovara i postignite najbolju kombinaciju visine premije osiguranja i pokrivenih rizika.