Uvijek siguran auto!

Policom obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti zaštićeni ste od financijske odgovornosti u slučaju prometne nezgode uzrokovane vašim vozilom.

Svi vlasnici odnosno korisnici motornih vozila dužni su prema zakonu sklopiti policu osiguranja od odgovornosti za štete prema trećim osobama.

Vožnja motornim vozilom predstavlja potencijalnu opasnost, uslijed koje trećim osobama možemo prouzročiti:

 • smrtne posljedice 
 • tjelesne ozljede
 • narušenje zdravlja
 • uništenje ili oštećenje stvari. 

Ukoliko sklopite policu od automobilske odgovornosti u umjesto Vas će osiguranje platiti štetu koju pretrpe treće osobe ako je do prometne nezgode došlo Vašom krivnjom.

BONUSI: 

Za svaku godinu bez prijavljene štete na polici od automobilske odgovornosti nagrađujemo Vas bonusom: 

 • nakon 1. godine - 10%
 • nakon 2. godine - 15%
 • nakon 3. godine - 20%
 • nakon 4. godine - 25%
 • nakon 5. godine - 30%
 • nakon 6. godine - 35%
 • nakon 7. godine - 40%
 • nakon 8. godine - 45%
 • nakon 9. godine - 50%

Pravo na bonus vezano je za vlasnika odnosno korisnika vozila i ne prenosi se na novog vlasnika. Iznimno, kod prijepisa vozila na nasljednika, pravo na bonus prenosi se na nasljednika.

Pravo na stečeni premijski stupanj osiguranika može se prenijeti na njegovog supružnika ukoliko osiguranik proda ili odjavi vozilo [odnosi se na osobne automobile i motocikle].
Ukoliko kupujete još jedno vozilo [ukoliko se radi o fizičkoj osobi] temeljem već stečenog bonusa na važećoj polici osiguranja od automobilske odgovornosti, za novonabavljeno osobno vozilo iste premijske grupe [samo za osobna vozila i motocikle] Vi ili Vaš supružnik ostvarujete slijedeći bonus:

trenutni bonus            bonus na novonabavljenom vozilu
50% i 45%   25%
40% i 35%   20%
30% i 25%   15%

Osiguratelj priznaje osiguraniku stečeni premijski stupanj temeljem uvida u original prethodne police osiguranja od automobilske odgovornosti ili potvrde prethodnog osiguratelja te uvidom u evidencije Hrvatskog ureda za osiguranje.

Policom kasko osiguranja osigurat ćete svoje vozilo i zaštititi ga od većine šteta uz velik broj mogućih kombinacija, kao i uz povoljne uvjete plaćanja premije