Obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti vlasnika odnosno korisnika motornog vozila za štete nastale prema trećim osobama.

Sukladno zakonu, svi vlasnici odnosno korisnici vozila, dužni su sklopiti policu osiguranja od automobilske odgovornosti za štete nastale prema trećim osobama. Vožnja motornim vozilom predstavlja potencijalnu opasnost, uslijed koje trećim osobama možemo prouzročiti: 

 • smrtne posljedice
 • tjelesne ozljede
 • narušenje zdravlja
 • uništenje ili oštećenje stvari.

Ugovaranjem police osiguranja od automobilske odgovornosti u slučaju prometne nezgode nastale Vašom krivnjom, osiguranje će trećim osobama umjesto Vas isplatiti nastalu štetu.

BONUSI:

Za svaku godinu bez prijavljene štete na polici od automobilske odgovornosti nagrađujemo Vas bonusom: 

 • nakon 1. godine - 10%
 • nakon 2. godine - 15%
 • nakon 3. godine - 20%
 • nakon 4. godine - 25%
 • nakon 5. godine - 30%
 • nakon 6. godine - 35%
 • nakon 7. godine - 40%
 • nakon 8. godine - 45%
 • nakon 9. godine - 50%

Pravo na bonus vezano je za vlasnika odnosno korisnika vozila i ne prenosi se na novog vlasnika. Iznimno kod prijenosa prava vlasništva vozila na nasljednika unutar članova uže obitelji [supružnici, djeca, roditelji], pravo na određeni premijski stupanj prenosi se na nasljednika.

Iznimno, pravo na stečeni premijski stupanj osiguranika može se prenijeti na njegovog supružnika ukoliko osiguranik proda ili odjavi vozilo [odnosi se na osobne automobile i motocikle].

Kupnjom još jednog vozila (odnosi se na fizičke osobe) temeljem već stečenog bonusa na važećoj polici osiguranja od automobilske odgovornosti, za novonabavljeno vozilo iste premijske grupe (osobna vozila i motocikli) Vi ili Vaš supružnik ostvarujete slijedeći bonus:

Ostvareni bonus na važećoj polici         Bonus za drugo i svako sljedeće novonabavljeno vozilo
50% i 45%   25%
40% i 35%   20%
30% i 25%   15%

Osiguratelj priznaje osiguraniku stečeni premijski stupanj temeljem uvida u original prethodne police osiguranja od automobilske odgovornosti ili potvrde prethodnog osiguratelja te uvidom u evidencije Hrvatskog ureda za osiguranje.